Betonové konstrukce : celostátní učebnice pro vysoké školy. Díl 2, Betonové konstrukce pozemních staveb.

Jílek, Antonín
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1967. 411 s.