Betonové konstrukce : celostátní učebnice pro vysoké školy. Díl 1.

Jílek, Antonín
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1965. 413 s.