Betonové konstrukce : dimenzování podle mezních stavů : ČSN 73 1201-86. 1. díl, Mezní stav porušení - železový beton.

Krajský pedagogický ústav, 1989. 53 s.