Betonové konstrukce : Učebnice pro stavební fak. 1. [díl].

Jílek, Antonín; Novák, Václav; Grenčík, Ľudovít
2., přeprac. vyd. SNTL, 1976. 563, [1] s.
Edice: Řada stavební lit