Betónové a murované konštrukcie : dimenzovanie podľa prvej skupiny medzných stavov.

Fillo, Ľudovít; Benko, Vladimír
1. vyd. - 2. dot. Slovenská technická univerzita, 1994. 106 s.