Bestseller v kameni : přehlížená poselství a utajované skutečnosti.

Wojnar, Jiří
Votobia, 1998. 2 sv