Beskydy.

Pleva, Viktor
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1964. 1 nestránkovaný sv