Besední přátelské večery. Druhá sbírka.

Mikuláš Boleslavský, Josef
Emil Šolc, 1890. 212 s.