Besední kytice : sbírka deklamací vážných i žertovných pro obojí pohlaví.

Hora, František Alois
Fr. A. Urbánek, 1874. 234 s.