Besední dům : architektura, společnost, kultura.

ed. Geist, Zdeněk; ed. Frimlová, Lea; ed. Štědroň, Miloš
1. vyd. Státní filharmonie Brno, . 252 s.