Beseda na slovenské piesne : (Slovenská beseda).

Kamenář, Fráňa
II. doplněné a opravené vydanie. Československá obec sokolská, 1931. 26 s.