Beseda : český salonní tanec.

Link, Karel
Osmé vydání. A. Štorch syn, 1944. 39 s.