Beseda : český salonní tanec.

Link, Karel
5. vyd. Storch, 1920. 63 s., příl