Bernolákov autentický slovníček spred roku 1790 : Štvorjazyčná nomenklatúra v Panklovom spise Compendium oeconomiae ruralis z r. 1790 a 1797 a jej autorstvo.

Vyvíjalová, Mária
1. vyd. Vydav. Slov. ak. vied, 1969. 70 s.