Berní rula. Sv. 2. Díl 1, Popis Čech r. 1654 : Souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule : rekonstrukce ztracených částí ruly; hlavní změny statků do r. 1779, resp. 1848; seznam majitelů deskových statků; mapy krajského rozdělení Čech, komunikací a Kladska v době ruly.

1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 485 s.