Berlitzova methoda pro vyučování živým řečem. Díl český.

Berlitz, M. D
9. vydání. [nákladem vlastním], 1926. 167 s.