Bergson a tendence současné fysiky.

Čapek, Milíč
Nákladem Filosofické fakulty University Karlovy, 1937. 158 s.
Edice: Práce z vědeckých ústavů ; 47