Bentonit a jeho využitie.

Gregor, Mikuláš; Číčel, Blahoslav
1. vyd. Vydav. Slov. akadémie vied, 1969. 400 s.