Benkove rozprávania o sebe, o kraji, o svete, o ľuďoch.

Benka, Martin; Baranovič, Štefan; ed. Baranovič, Štefan
2., rozš. vyd. Osveta, . 215 s.