Benedikt XVI : most mezi břehy.

Muroňová, Eva; Havel, Tomáš Cyril
Ottovo nakladatelství, 2009. 184 s.