Benátská bludička.

Suk, Ivan
Měsíčník Granát, 1927. 157 - [I] s.