Ben Hur : povídka z dob Krista Pána.

Wallace, Lewis
3. vyd. Občanská tisk, 1922. 3 sv