Belgie a Německo.

Fischer, Otokar
Nákladem Filosofické fakulty University Karlovy, 1927. 114 s.
Edice: Sbírka pojednání a rozprav ; X