Běla : idylla z Pootaví.

Heyduk, Adolf
J. Otto, 1906. 207, 2 s.
Edice: Spisy Adolfa Heyduka ; 43