Bel Air.

Stone, Katherine
Vyd.1. Ikar, 2001. 431 s.