Begleiter durch die I. Bezirkspropagations-Ausstellung der Angora-Kaninchen und ihrer Erzeugnisse : Veranstaltet von der Vereinigung des kleinwirtschaftlichen Tierreiches in Pschedmost, Mähren ... vom 13.-14. Februar 1943 in den Räumen der Vereiningung = Průvodce I. okresní propagační výstavou angorských králíků a jejich výrobků pořádanou spolkem chovatelů drobného hospod. zvířectva v Předmostí na Moravě ... ve dnech 13.-14. února 1943 ve spolkových místnostech v Předmostí.

[Selbstverlag], 1943. 16 s.