Beethoven a hrabě Ferdinand Waldstein : rozhodující vliv českého šlechtice na životní a uměleckou dráhu geniovu : (příspěvek ke genesi valdštýnské sonáty).

Srba, Antonín
[nákladem vlastním], 1936. 14, [I] s.