Bedřich z Bodelschwinghů : Život a dílo.

Spol. Komenského, 1912. 92 s.