Bedřich Smetana : úvod do života a díla.

Pražák, Přemysl
2. přeprac. vyd. Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. 241 s.
Edice: Knižnice životopisů