Bedřich Smetana : Úvod do života a díla.

Pražák, Přemysl
2., přeprac. vyd. Státní nakladatelství dětské knihy, . 241, [5] s.
Edice: Knižnice životopisů