Bedřich Smetana : život a dílo.

Holzknecht, Václav
2., rozš. a upr. vyd. Panton, 1984. 464 s., [54] s. obr. příl