Bedřich Smetana : život a dílo.

Holzknecht, Václav; il. Jiránek, Jaroslav Eugen
2. rozš. a uprav. vyd. Panton, . 464 s., [54] s. obr. příl