Bedřich Karen, hrdina jeviště zjitřeného válkami : [K šedesátému výročí narozenin umělcových.

Karen, Bedřich; ed. Veselý, Ladislav; ed. Kvapil, Josef M
První vydání. Melantrich, 1947. 66-[III] s.