Beckov-Tematín : Stručný turistický sprievodca.

Ondrejka, Jozef
Západoslov. vydav. stredisko, 1966. 55 s.