Beatles : výpověď o jedné generaci.

Matzner, Antonín
2., dopl. vyd. Mladá fronta, 1996. 294 s., obr. příl