Bděte a modlete se!.

Ivančić, Tomislav
1. vyd. Matice cyrilometodějská, . 82 s.