BCG-vakcinace : Soubor přednášek předn. v Bratislavě 22. října 1950 na 5. sjezdu Čs. společ. pediatrické.

1. vyd. Zdravotnické nakladatelství, 1951. 114, [2] s.