Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči.

Friedlová, Karolína
Vyd. 1. Grada, 2007. 168 s.
Edice: Sestra