Bavorské hrady a zámky : Turistický průvodce.

Novák, Vladimír; il. Mysliveček, Milan
Akademie Jana Ámose Komenského, 1990. 64 s.