Bavorov : kapitoly z minulosti a současnosti města.

Olejník, Jan
Město Bavorov v Prácheňském nakladatelství, 2006. 107 s.