Bátú, vnuk Čingiz-chánův : vypravování z ruských dějin třináctého století.

Melantrich, 1951. 224 s.