Batovcův Příruční místopis Čech, Moravy a Slezska pro praktickou potřebu zvláště upravený.

Tiskem a nákladem F.B. Batovce, 1900. 264 s., [1] složený l. příl