Batman: Honba za fantómem.

Hawke, Simon
1. vyd. X-Egem, 1992. 187 s.