Batman: Honba za fantómem.

Hawke, Simon
Vyd. 1. X-Egem, . 187 s.