Bastard.

Martinec, Jan
1. vyd. Svoboda, 1968. 422, [2] s.