Básnířka Tereza Dubrovská : letopis.

Šajtar, Drahomír
Vyd. 1. Tilia, 2001. 222 s.