Básníkův stín.

Polan, Bohumil
[Odb. šk. pro učně živnosti knihtiskařské], 1930. [II] ll. - 10 s.