Básníkova cesta.

Vyskočil, Albert
Ladislav Kuncíř, 1927. 263 s.