Básník neumírá : Román o životě portugalského básníka Luíze de Camões.

Kožík, František
4., přeprac. vyd. Melantrich, 1971. 264, [4] s.