Básník mezi lidmi : život a příhody Svatopluka Čecha na vsi : s korespondencí z let 1895-1908.

Novotný, Karel
Hejda & Tuček, 1912. 183 s.