Básník František Hrubín - laureát státní ceny Klementa Gottwalda : 25 let lit. činnosti 1933-1958 : Bibliografie.

Strnadel, Josef
Slovan. knihovna, 1958. S. 204-240